Tjänster pilovalen

Våra tjänsterVåra tjänster

Vi erbjuder tekniska elkonsulttjänster för hela bygg- och industriprocessens samtliga skeden – planering, – projektering, – produktion samt – drift & förvaltning.

Vi har även auktoriserade besiktningsingenjörer för Elektriska Nämndens elrevisionsbesiktning.

kedja

Exempel på vad vi utför

Systemförslag, projektering, konstruktion, förfrågningsunderlag för entreprenader, bygghandlingar, teleregistrering, installationssamordning, entreprenad besiktning, projektledning, Elektriska Nämndens revisionsbesiktning, Värmetermografering med värmekamera.

Exempel på elanläggningar som vi arbetar med

Elkraft, belysning, intelligenta-system, tele, datanät, säkerhet, passagekontroll, inbrottslarm, brandlarm.


Våra särskilda behörigheter

  • EN, Elektriska Nämndens revisionsbesiktningar.

 

 
ElectroProjekt_folder

Företagsfolder

I vår folder får du en översiktlig presentation av Electro Projekt, våra referenser, erbjudanden och tjänster.

Ladda hem folder (pdf)

 

 ElectroProjekt_projektering

Projektering

Vi hjälper dig att utforma och anpassa elanläggningarna till
effektiva och kostnadsmedvetna installationslösningar.

Ladda hem produktblad (pdf)

 

 
 ElectroProjekt_besiktning

Revisionsbesktning

En revisionsbesiktning av din elanläggning förebygger och minskar risken för brand, personskador och dyrbara driftavbrott. Vi utför såväl statuskontroller som periodiska besiktningar.

Ladda hem produktblad (pdf)

 ElectroProjekt_termografering

Termografering

Med hjälp av termografering kan man upptäcka fel och brister i elanläggningar och förebygga bland annat bränder, energiläckage och driftstörningar.

Ladda hem produktblad (pdf) 
   

 

Kontakta oss!Kontakta oss!

För mer information om våra tjänster välkommen att kontakta någon av följande:

Puffgubbe

Planering, Produktion
Mats Jonsson

förnamn.efternamn@pci.se
Direkt: 023-388 55 80

Puffgubbe

Projektering
Magnus Andersson

förnamn.efternamn@pci.se
Direkt: 0247-48 98 12

jan_right

Projektering
Jan Persson

förnamn.efternamn@pci.se
Direkt: 023-388 55 71

Gubbe2

Drift & förvaltning
Pekka Englund

förnamn.efternamn@pci.se
Direkt: 023-388 55 82

 

AuktorisationAuktorisation

EN_symbol

Vi har auktoriserade besiktningsingenjörer av Elektriska Nämnden.