Om Electro Projekt

Om ossOm oss

Electro Projekt PCI AB är ett elkonsultföretag som erbjuder tekniska elkonsulttjänster för hela fastighets- och industriprocessens samtliga skeden
– planering, – projektering, – produktion samt – drift & förvaltning.

Vi har även auktoriserad besiktningsingenjör för Elektriska Nämndens elrevisionsbesiktning.

Våra uppdrag utförs alltid med största engagemang och med optimala lösningar för största kundnyttan.

Hos oss är kunskap, engagemang, förtroende och noggrannhet ledstjärnor.

Våra uppdragsgivare finns till största del inom byggande, fastigheter, kommuner, landsting, industrin och anläggningssidan.

Företaget startades 1993 och har idag 10 medarbetare med kontor i Falun och Leksand.

Verksamheten är kvalitets- och miljöcertifierad enligt ISO 9001 samt ISO 14001.


Läs mer om hur vi jobbar för att bli Sveriges bästa elkonsultföretag!

Ladda hem vår företagsfolder här! (pdf)

Vår visionVår vision

Vi bygger Sveriges bästa elkonsultföretag

Certifieringar mmCertifieringar mm

Kvalitets- och miljöcertifierad enligt ISO

Kvalitets-och miljöcertifiering
Vi är kvalitets- och miljöceritifierade enligt ISO 9001 respektive ISO 14001. Läs mer om vårt kvalitet- och miljöarbete >>

 

Elektriska Nämnden

Elektriska Nämnden
Vi har besiktningsingenjörer auktoriserade av Elektriska Nämnden.
Läs mer på Elektriska Nämndens webbplats >>

 

 

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Soliditets värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Soliditets databas.

Soliditet AAA

Vi har tilldelats rating trippel-A, Högsta kreditvärdighet i Soliditets kreditratingsystem

Läs mer på Soliditets webbplats >>

UC Sigill

Vi har tilldelats högsta kreditvärdighet, riskklass 5 av UC AB.
Läs om UC Riskklasser >>