Gnistan

AffärsidéAffärsidé

Vi erbjuder kompetenta, kvalitets- och miljösäkrade konsulttjänster inom el- och teleteknik. Vår verksamhet präglas av kompetent rådgivning, hög kvalitet, helhetsfunktioner, effektiva lösningar och ett stort engagemang.

Vår vision

Vi bygger Sveriges bästa elkonsultföretag.

Vår visionVår vision

Vi bygger Sveriges bästa elkonsultföretag

Läs mer om hur vi jobbar!