ProjekteringProjektering

Inom Elprojektering utför vi tjänster som exempelvis:

 • Projektering i Auto-Cad
 • Konstruktion i El-procad
 • Förfrågningsunderlag för entreprenader
 • Ramhandlingar
 • Bygghandlingar
 • Teleregistreringar
 • Relationshandlingar
 • Klassningsplaner för explosiva utrymmen

För samtliga elanläggningar som exempelvis:

 • Kraftanläggningar högspänning / lågspänning
 • Reservkraft
 • Ställverk
 • Belysning
 • Sportbelysningsanläggningar
 • Vägbelysning
 • Motordrifter
 • Åskskyddsanläggningar
 • EIB-installationsbussystem
 • Teletekniska anläggningar
 • Säkerhetssystem, Brandlarmsystem, Inbrottslarmsystem
 • Entré- och passerkontrollsystem
 • Datanät
 • Transportsystem, Hissar
 • m.m.

 

Vår projektering utförs alltid med höga kvalitetskrav, med målsättningen att slutprodukten alltid skall ha noll fel och vara rätt utförd i förhållande till uppdragsgivarens behov, önskemål och krav, då detta minimerar beställarens kostnader i produktions- och driftskedet.

Tjänster pilovalen

Våra tjänsterVåra tjänster

Vi jobbar med hela byggprocessen – från planering till drift och förvaltning.

Kontakta ossKontakta oss

Vill du veta mer om projektering? Kontakta gärna någon av oss.

Tomas Backman

Magnus Andersson
Verksamhetsansvarig Projektering
Falun/Leksand

Direkt: 0247-48 98 12
Mobil: 070-656 34 20
förnamn.efternamn@pci.se

Jan

Jan Persson
Projektering
Falun

Direkt: 023-388 55 71
Mobil: 070-303 85 20
förnamn.efternamn@pci.se