Beyond Skiing

Beyond Skiing 2015Beyond Skiing 2015

Falun har tilldelats Skid-VM 2015

Electro Projekt PCI AB är medlem i Beyond Skiing 2015 Foundation, en intresseförening av företagare och organisationer som genom sitt engagemang stöder och utvecklar VM-projektet.

Syftet med Beyond Skiing 2015 Foundation, är att skapa, fördela och öka den ekonomiska möjligheten i syfte att genomgöra attraktiva evenemang inom sport, musik, konst och miljö till gagn för besökare, näringsliv och boende i regionen.

Beyond Skiing 2015 Foundations ambition är att Skid-VM tillsammans med näringslivets medverkan ska skapa en dynamik och tillväxt i hela regionen och att denna satsning leder till bestående värden långt efter 2015.

Med Skid-VM i Falun 2015 som katalysator ges regionen en unik möjlighet att samla kraft och att lägga grunden för en framtida vidareutveckling.

Med engagemang av Founders, Selected Suppliers och Supporters ska Beyond Skiing 2015 Foundation skapa finansiella förutsättningar för att skapa en attraktiv helhet med Skid-VM som en kraftgenererande kärna.

beyond-skiing

Mer informationMer information

Mer information hittar du på
Beyond Skiing 2015 Foundations hemsida.