SKOLORSKOLOR

Mockfjärdsskola, GagnefMockfjärdsskola, Gagnef

Befintliga huskroppar har byggts om till fritidshem,
undervisningslokaler för mellanstadiet/högstadiet,
vuxenutbildning samt kommunbibliotek.  2011-2012

Vårt uppdrag har omfattat projektering av kraft, belysning och tele.

AxelBQ01
AxelBQ02
AxelBQ05
Axel Bergkvist