YTTRE MILJÖYTTRE MILJÖ

Kajen, LeksandKajen, Leksand

Kajen området har under 2011 och 2012 byggts om till en attraktiv besöksplats tillgänglig för funktionshindrade.
El vid båtplatser har anordnats för besökare via sms-funktion.

Vårt uppdrag har omfattat projektering av kraft, belysning och tele.

kajen-1096
AxelBQ02
AxelBQ05
Axel Bergkvist