TrycksakerTrycksaker

 
ElectroProjekt_folder

Företagsfolder

I vår folder får du en översiktlig presentation av Electro Projekt, våra referenser, erbjudanden och tjänster.

Ladda hem folder (pdf)

 

 ElectroProjekt_projektering

Projektering

Vi hjälper dig att utforma och anpassa elanläggningarna till
effektiva och kostnadsmedvetna installationslösningar.

Ladda hem produktblad (pdf)

 

 
 ElectroProjekt_besiktning

Revisionsbesktning

En revisionsbesiktning av din elanläggning förebygger och minskar risken för brand, personskador och dyrbara driftavbrott. Vi utför såväl statuskontroller som periodiska besiktningar.

Ladda hem produktblad (pdf)

 ElectroProjekt_termografering

Termografering

Med hjälp av termografering kan man upptäcka fel och brister i elanläggningar och förebygga bland annat bränder, energiläckage och driftstörningar.

Ladda hem produktblad (pdf)